Charlie Blast's Territory

C 21 Ocak 2022 193 Gösterim 0 Yorum

Bölüm Kodları 

2 = 4 Clubs, 5 Hearts, 10 Clubs, Queen Clubs, Queen Clubs 
3 = 4 Clubs, 5 Hearts, 10 Spades, 9 Clubs, 4 Clubs 
4 = Ace Clubs, 7 Diamonds, 6 Hearts, 6 Spades, 2 Hearts 
5 = 6 Hearts, 2 Hearts, Ace Spades, 5 Hearts, 8 Hearts 
6 = 9 Diamonds, 10 Diamonds, Jack Diamonds, Jack Hearts, Queen Hearts 
7 = 9 Diamonds, 10 Hearts, 10 Hearts, 7 Diamonds, 5 Hearts 
8 = Ace Clubs, 7 Diamonds, 8 Diamonds, 5 Clubs, 8 Hearts 
9 = 6 Diamonds, 4 Hearts, 9 Hearts, 6 Hearts, Queen Clubs 
10 = 7 Diamonds, 10 Hearts, Ace Hearts, 9 Spades, 6 Hearts 
11 = 7 Diamonds, 4 Spades, 9 Diamonds, 7 Hearts, Queen Hearts 
12 = 6 Diamonds, 4 Diamonds, 9 Clubs, 8 Clubs, 4 Clubs 
13 = 5 Spades, 9 Spades, Jack Hearts, 6 Clubs, 4 Clubs 
14 = 2 Hearts, 3 Diamonds, 9 Diamonds, 3 Diamonds, 2 Clubs 
15 = 4 Clubs, 5 Hearts, Queen Spades, 4 Clubs, 8 Clubs 
16 = 6 Diamonds, Jack Spades, 2 Hearts, Ace Diamonds, 6 Hearts 
17 = 6 Hearts, 2 Hearts, Queen Clubs, 7 Spades, 3 Hearts 
18 = 6 Clubs, King Hearts, 10 Hearts, Ace Clubs, 3 Spades 
19 = 2 Hearts, 3 Diamonds, 7 Hearts 6 Clubs, 10 Diamonds 
20 = 6 Diamonds, Jack Clubs, 3 Hearts, 4 Clubs, 8 Hearts 
21 = Ace Clubs, Jack Spades, 3 Clubs, 7 Hearts, 9 Hearts 
22 = 9 Hearts, 6 Clubs, 2 Hearts, 6 Spades, 2 Spades 
23 = 2 Hearts, 3 Diamonds, 7 Clubs, Queen Diamonds, 8 Diamonds 
24 = Ace Clubs, 7 Diamonds, 6 Spades, Jack Clubs, 4 Hearts 
25 = Ace Clubs, Jack Clubs, 3 Diamonds, Jack Hearts, King Hearts

C kategorisinden Oyun Hileleri

Lucky Luke

21 Ocak 2022

Zany Golf

21 Ocak 2022

X-COM Enforcer

21 Ocak 2022

Le Mans 24 Hours

21 Ocak 2022

Yorum Yapılmamış

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış, hemen bir tane yapmak ister misin ?

Yorum Yapın